Basiscursus goochelen

BASISCURSUS GOOCHELEN - VOORJAAR 2019- K.VGB

Tweemaal per jaar richt de K.VGB een basiscursus goochelen in .

Deze cursus heeft bij elke editie een enorm succes .

De kunst van het goochelen kan je onderverdelen in verschillende takken:

Toneel -,close up, mentalisme,manipulatie….Die gerichte keuze maak je later zelf uit.

Wij werken vooral op de basistechnieken waarop verder gebouwd kan worden.

Door veel oefenen en uiteraard met de raad van onze lesgevers trachten we U zo goed mogelijk op weg te zetten.

Er wordt vooral gewerkt aan de technieken maar ook de interactie met het publiek en de algemene toneelhouding  krijgen aandacht;

We werken met maximum 10 kandidaten per sessie, dit om efficiënt te kunnen bijsturen en de kandidaten optimaal te kunnen begeleiden.

De lessen gaan steeds door op zondagvoormiddag in het K.VGB-lokaal

Hoofdfrontweg te Hoboken (ter hoogte van pijlen - outfort) 10u-12u

Na de lessenreeks volgt een korte evaluatieproef.

De cursusdata zijn reeds bepaald. Bekijk vooral uw agenda zodat U alle lessen kan bijwonen.  Data  : za 02-02      za 09-02      zo 24-02     zo 10-03      zo 17-03      zo 24-03

 

Voorwaarden tot deelname:

Minimumleeftijd : 12  jaar  /    voor jongeren en volwassenen

Aansluiting werkjaar 2019     30 € kalenderjaar 2019 voor heel het gezin

                                              Uitnodiging voor de sympathisantenavonden

Cursusbijdrage  -  6 lessen van 120 minuten, materiaal en drank  inbegrepen   60 €

Een zeer goede motivatie is vereist!

Inschrijven kan vanaf 09-01-2019 tot uiterlijk 20-01-2019.

De cursus wordt ingericht bij een minimaal aantal inschrijvingen van 5.

Indien het minimum aantal kandidaten niet wordt bereikt, verwittigen we u per mail.

Indien het maximum aantal kandidaten bereikt is wordt u ervan op de hoogte gebracht .Uw inschrijving is definitief NA betaling en dit graag voor 31-01-2019.

Locatie:Hoofdfrontweg-Hoboken  voorbij sporthall Sorgvliedt volg pijlen outfort)

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER BASISCURSUS K.VGB – VOORJAAR 2019.

Volledig in te vullen en te zenden naar het secretariaat K.VGB

 

BETALING: U bent reeds lid K.VGB                …………………………. 60 €

                    U bent nog geen lid K.VGB           30 € + 60 €  …………  90 €

Rekening K.VGB   BE 74 7795 9380 2207   vermelding cursus voorjaar 2019

 

NAAM ……………………………………………..      VOORNAAM……………………

STRAAT………………………………………………      NR…….    BUS…………………

POSTCODE………………………    GEMEENTE…………………………………………

TEL/  MOBIEL …………………………………EMAIL ……………………………………..

GEBOORTEDATUM  ………../………………/……………..

IK HEB DE K.VGB LEREN KENNEN DOOR ……………………………………………

IK GOOCHEL ZELF   /     AL EEN BEETJE        /  NOG NIET     (graag omcirkelen)

MIJN INTERESSE GAAT UIT NAAR. ( graag omcirkelen)

TONEEL   -   MANIPULATIE -  CLOSE UP -  MENTALISME -  GEEN VOORKEUR

IK HEB REEDS PODIUMERVARING        JA    /     NEEN

 

 

………………………………………schrijft zich in voor de basiscursus voorjaar 2019.

Startdatum 02 februari 2019. Graag die dag aanwezig te 09:30u (algemene info)

Het bedrag van ……………………. € wordt overgeschreven op bovenvermeld rekeningnummer

en dit ten laatste op  25 januari 2019. De eerste 10 kandidaten worden toegelaten!

Betaling ter plaatse kan ook maar U riskeert dat de cursus  dan volzet is.

(raadpleeg het  secretariaat vanaf 07/01/19) )

M.Janssens –secretaris              secretariaat@vgb-club.be    

 

 

Locatie  : Hoboken   -  randgemeente van Antwerpen.

                Omgeving:  Sporthall SORGHVLIEDT-Park Hoboken

                Hoofdfrontweg 6 -  eerste lokaal op de linkerkant(kleine deur)

                In het lokaal is geen GEEN GSM ontvangst.

                U kan ons in het lokaal bereiken via  nr.  03 / 829 10 19

 

Nuttige telefoonnummers :

SECRETARIS    0477 23 89 54     Janssens Maggie

Te verwittigen bij mogelijke afwezigheid of bij laattijdige aankomst

 

VOORZITTER            0475 86 11 22      Hannes Louis

PENNINGMEESTER     0497 21 29 36      Antonis Kevin  Lesgever cursus

WEBMASTER             0474 79 56 12      Verhaert Peter

 

Kandidaten die gebracht en moeten afgehaald worden:

De begeleiders (chauffeurs) kunnen een mooie natuurwandeling maken

rond het hoofdfront- ook het zwembad (200m verder) is op zondag

geopend .Bij slecht weer kunnen de begeleiders achteraan in de zaal plaatsnemen.